Norsk Forum

Reply
New Contributor
Posts: 1
Registered: ‎05-09-2017

Fysisk beskyttelse av aksesspunkter

Jeg er på utkikk etter muligheter for fysisk beskyttelse av Aruba-aksesspunkt. Vi drifter flere skoler og det er ønskelig med dekning i gymsalene. Aksesspunktene her vil henge utsatt til så de må beskyttes på et vis. 

Jeg ser at Oberon INC http://oberoninc.com har mye forskjellig både for tak og vegg montering. Jeg har ikke klart å finne noen Norsk distibutør av disse produktene. 

Er det noen som kjenner til noen som distribuere dette, evt har noen andre alternativer.

 

/Stian

/Stian
Search Airheads
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: