Norsk Forum

Reply
Aruba Employee
Posts: 15
Registered: ‎11-10-2015

Presentasjoner høsten 2015

Presentasjoner  Zero Touch Deployment  Med IMC BIMS - fra ATEA Community 2015

 

AFK
Contributor I
Posts: 32
Registered: ‎12-12-2013

Re: Presentasjoner høsten 2015

Jeg synes at Aruba sin løsning med kombinasjonen Activate og Airwave er en mye bedre og mere elegant løsning for ZTD av switcher, og jeg håper at HP vil videreutvikle den til også å støtte HP-switcher.

Aruba Employee
Posts: 2
Registered: ‎02-05-2016

Re: Presentasjoner høsten 2015

Ta en titt på release notes på nyere firmware for de tidlgiere PVOS switchene som nå har fått ArubaOS-Switch ...

 

WB.16.01.0004 Release Notes

 

... fra side 7 :)

 

AFK
Contributor I
Posts: 32
Registered: ‎12-12-2013

Re: Presentasjoner høsten 2015

Det er en start, men det mangler fortsatt en god del ting. Jeg kan for eksempel ikke sette en Procurve-svitsj i managed mode i Airwave for å dytte ut konfigurasjon.

Search Airheads
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: