Norsk Forum

Reply
Aruba Employee

ACMP V8b eksamen krever ikke lenger ACMA V8

Det har nylig kommet en ny versjon av ACMP V8 eksamen som ikke lenger krever ACMA først.

 

https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/certification/Aruba-ACMPV8b

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: