Norsk Forum

Reply
Highlighted
Aruba Employee

Aruba Central - hva skal til for at utstyr kommer opp i Aruba Central

Utstyret må ha en ip adresse fra DHCP, DNS må fungere, for at et AP skal uavhengig komme i kontakt med Aruba Central så må det ikke være en virtuell kontroller på samme nett som ikke skal i samme gruppe - siden denne vil snappe opp universelle og instant aksesspunkt. 

 

Beste praksis er at svitsjer er resatt til factory default. 

 

Svitsjer må ha nyere firmware enn mars 2018 - et eksempel er 16.06.06 som har en oppdatert liste av sertifikat som Aruba Central kan bruke for at gjensidig autentisering skal fungere.  

 

Vi trenger følgende åpninger mot Internet for at alt skal fungere:

 

NTP UDP/123 – utgående sesjon mot pool.ntp.org  - trenger sette klokka for godkjenning av sertifikat

HTTPS TCP/443 – utgående sesjon mot device.arubanetworks.com – trenger for å gjøre zero touch deployment

HTTPS TCP/443 – utgående sesjon mot *.central.arubanetworks.com – trenger for drift og vedlikehold

 

 

Hvis du trenger en brannmurregel som er IP basert vil jeg anbefale å resolve disse adressene fra din lokasjon. 

 

Bruk 

https://portal-eu.central.arubanetworks.com/global_login/login

for login til systemet slik at du kan velge rett instans av Aruba Central ved innlogging.

 

Når du opprette Aruba Central kontoen din er det å anbefale at du i Europa bruker følgende URL for å registrere deg - slik at du ender opp på instansen som kjører i et GDPR land - aka Frankfurt, Tyskland. 

 

https://portal-eu.central.arubanetworks.com/global_signup/v1/signup/#/SIGNUP

 

Så må utstyret onboardes, hvis det ikke allerede finnes i Aruba Central inventory 

Highlighted
MVP

Re: Aruba Central - hva skal til for at utstyr kommer opp i Aruba Central

Takk for det Geir.

 

Når det gjelder "onboarding" så er den såpass viktig at den fortjener mer enn en setning ;) Spesielt viktig er det å tildele enheten en Subscription (lisens) for å knytte den mot din konto i Activate systemet slik at ZTP kan fungere.


Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!
Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: