Norsk Forum

Reply
Highlighted
MVP

Clearpass 6.7 - lisensering made simple!

For de som ikke har fått det med seg - Clearpass 6.7 er lansert! Det gir oss en lang rekke punkter å lese oss opp på i Release Notes, men delen som omhandler lisensiering er jo relativt omfattende og kan skape endel spørsmål.. Forsøker å svare på disse her i en mer eller mindre ordnet liste.

 

Hovedendringene er i praksis at de nå går over til samtidig lisensbruk og «frigjør» serveren fra alt med AAA lisensiering. Dette er STORT for Clearpass da dette med komplekse lisenser og ulikhetene mellom type autentisering (802.1x vs Guest) har vært et ankepunkt. Man forventer at dette skal gjøre Clearpass enklere å selge 😊asdasd

 

Man kjøper altså en Clearpass Platform License (koster det samme uavhengig av størrelse) og det antall Access-lisenser man tror man trenger for AAA. Disse dekker 802.1x, mac-auth, guest, TACACS, Clearpass Exchange og Endpoint profiling. Dvs. en basic Clearpass server (Clearpass Platform License) uten noen Access lisenser gir deg ikke noe.  Onboard har egne lisenser, men er endret til per bruker som sertifikatet tilknyttes. Det gjør det mer forutsigbart enn å gjette seg til hvor mange enheter brukerne dine har. OnGuard har også egne lisenser som baseres på det antall klienter du ønsker å ha OnGuard klienten installert på.

 

Access license pakkene kommer i bulk av 100. Disse kan du ha som subscription (som tidligere) så du unngår en stor upfront kostnad. Om dette videre kan bety at du kan kjøpe 200 ekstra for å håndtere peak-perioder og så si de opp igjen etterpå vet jeg ikke.

 

SubscriptionID forsvinner og lisensene skal i stedet knyttes til din HPE Passport bruker.. Som nok vil åpne for noe selvbetjening her etter hvert vil jeg tro (ref punktet over).

 

Lisensiering er enda mer fleksiblet enn tidligere ifht. at man kommer aldri til å bli låst ute fra GUI, men man vil få mange varsler samt. at da lisensene er knyttet til din HPE Passport tenker jeg det blir mye dialog rundt disse lisensene 😉

 

Med samtidig (concurrent) lisensiering kommer da behovet for å ha Accounting på plass. Trenger ikke Interim Accounting, men vanlig start/stopp er godt nok.

 

High-Capacity Guest mode forsvinner. Det er lite trolig man har et likt antall samtidige Gjester som man skalerte sin HCG for så det bør ikke by på noe utfordring.

 

Det er et 1:1 migreringsløp på dette – på samme måte som det var mellom 3.9.x og 6.1.x.

  • Eksempel: Man bytter inn en CP-VA-5K med Clearpass Platform License + 5000 Access lisenser

Fra man oppgraderer til 6.7 har man 6 måneder på seg for å få på plass korrekte lisenser før man låses ut av GUI.

 

De som ikke ønsker å migrere enda, men fortsatt har lisensbehov for 6.6 kan fortsette å kjøpe disse ut mai 2018.


Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!
Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: