Norsk Forum

Reply
Highlighted
Aruba Employee

ISSU - In Service Software Upgrade i Comware 7 (oppdatert post)

Hei igjen, 

 

den forrige posten på dette temaet kom med et whitepaper som av en eller annen grunn var merket som internt.  Men her kommer en erstatningspost  på samme tema.  

 

Det finnes tre typer av ISSU oppgraderinger og her er hvilken impact de kan ha på tjenestene - hvis noen: 

 

  1. Service upgrade. Her er det oppdatering av en tjeneste som er aktiv i fart - dette påvirker bare tjenesten i det oppgraderingen settes i effekt. 
  2. Feature/ file upgrade. Her oppdateres skjulte systemfiler i fart - systemet kan fortsette å levere tjenester i fart . Neste funksjonen brukes tas ny kode i bruk.
  3. Reboot - oppdatering som krever omstart av management modul, her avhenger det av om oppdateringen er "kompatibel" fra et ISSU perspektiv med det som kjøres eller ikke - hvis den er det, så skjer dette uten impact i systemer med flere management moduler i spill. 

ISSU kompatibilitetsmatrisen finnes gjerne tidlig i Release notes for nye Comware releases under overskriften ISSU Version Compatibility Matrix

 

Her vises det hvilke versjoner som kan oppgraderes hitless til den versjonen release notes omtaler.  

 

Ellers viser jeg til utsnitt av dokumentasjonen vedlagt her som tar for seg .  Etter noe tid vil denne kunne være upresis og det anbefales derfor å sjekke i dokumentasjonen for ditt produkt i guiden som omtales som {$Ditt produktnavn her} Fundamentals Gonfiguration Guide {$versjon}. 

 

Happy reading

 

 

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: