Norsk Forum

Reply
Frequent Contributor I

NTP og FQDN

Er det mulig å bruke FQDN, for eksempel time.google.com, som NTP-server i ArubaOS? Jeg finner kommandoen 'ntp server-name' i versjon 16.09.0003 på nyere switcher, men ikke på Mobility Master eller kontrollere.

MVP Expert

Re: NTP og FQDN

Ja, det ble mulig fra 8.4.

 

Edit.. Ikke at jeg klarer å finne det i Release Notes, men.. På de jeg kjører i prosjektet nå er SD-WAN bokser som alle er 8.4.0.0-1.6.0.x som støtter FQDN i vanlig "ntp server no.pool.ntp.org". Vil tro at det samme gjelder for vanlig MD's også, men har tatt feil før sies det.. ;)


Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!
Frequent Contributor I

Re: NTP og FQDN

Takk jsolb. Skal teste når vi har oppgradert til 8.4.

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: