Norsk Forum

Reply
Highlighted
Frequent Contributor II

Norsk datoformat i ClearPass Guest

VI har fått det meste på norsk i gjesteløsningen vår, bortsett fra datoformatet i feltet for expiry. Det kommer fortsatt i amerikansk format, både i kvitteringen til gjesten og i e-posten som sendes til sponsor. Er det noen som har fått det i norsk format?


Accepted Solutions
Highlighted
MVP

Re: Norsk datoformat i ClearPass Guest

I kvitteringen bruker du et oppsett som dette for å få norsk oppsett: Konto utløper {$u.expire_time|nwadateformat:"%e.%d.%C-%H:%M%S" }
Se her for mer eksempler: http://www.arubanetworks.com/techdocs/ClearPass/6.6/Guest/Content/Reference/nwadateformat_Modifier.htm#reference_3484195821_1073863

edit..

Og denne kan være hendig også for å sikre at det ikke blir problemer i selve registreringen.

https://community.arubanetworks.com/t5/AAA-NAC-Guest-Access-BYOD/Guest-self-registration-issues-when-the-browser-language-is-non/ta-p/308654

 


Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!

View solution in original post


All Replies
Highlighted
MVP

Re: Norsk datoformat i ClearPass Guest

I kvitteringen bruker du et oppsett som dette for å få norsk oppsett: Konto utløper {$u.expire_time|nwadateformat:"%e.%d.%C-%H:%M%S" }
Se her for mer eksempler: http://www.arubanetworks.com/techdocs/ClearPass/6.6/Guest/Content/Reference/nwadateformat_Modifier.htm#reference_3484195821_1073863

edit..

Og denne kan være hendig også for å sikre at det ikke blir problemer i selve registreringen.

https://community.arubanetworks.com/t5/AAA-NAC-Guest-Access-BYOD/Guest-self-registration-issues-when-the-browser-language-is-non/ta-p/308654

 


Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!

View solution in original post

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: