Norsk Forum

Reply
Highlighted
Aruba Employee

Velkommen til Airheads Community - Norsk Forum

I dette forumet kan du skrive en kommentar, komme med spørsmål, hjelpe andre deltakere i forumet og generelt sett bygge nettverk.

 

Du oppfordres også til å dele med deg av kunnskapen hvis du har kommet over en god ide, laget et lurt konsept, sett noe som er interesse for resten av gruppen. 

 

Vi har også opprettet en gruppe i LinkedIn. Mens vi har et diskusjonsforum som som er på HPE Aruba sitt forum her - er det anledning til å ta ting som ikke nødvendigvis passer her i LinkedIn gruppen. 

 

Forumet er åpent for alle som jobber med og er interessert i eller har spørsmål om nettverk generelt og kanskje også spesielt HPE Aruba baserte produkter og løsninger. 

 

Dette forumet er egnet til tekniske spørsmål, generelle spørsmål relatert til produkter og tjenester. 

For etterlysing av ressurser og kompetanse så er det best at slike diskusjoner tas et annet sted - LinkedIn kan passe for slike forespørsler.

 

---------  LinkedIn Gruppen finner dere her: https://www.linkedin.com/groups/8438888

 

 

Sammen er vi enda bedre !

 

Med vennlig hilsen 

 

HPE Aruba

 

Ivar Tønseth og Geir Åge Leirvik


Accepted Solutions
Highlighted
MVP

Re: Velkommen til Airheads Community - Norsk Forum

Takk for det Geir. Ser frem til mange gode diskusjoner her!

Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!

View solution in original post


All Replies
Highlighted
MVP

Re: Velkommen til Airheads Community - Norsk Forum

Takk for det Geir. Ser frem til mange gode diskusjoner her!

Regards
John Solberg

-ACMX #316 :: ACCX #902 :: ACSA
Aruba Partner Ambassador
Intelecom/NetNordic - Norway
----------------------------
Remember to Kudo if a post helped you! || Problem Solved? Click "Accept as Solution" in a post!

View solution in original post

Highlighted
New Contributor

Re: Velkommen til Airheads Community - Norsk Forum

thank you 

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: