Polska Forum

Reply
Highlighted
Contributor I

Re: Clearpass - jak CPPM przypisuje role [Machine Authentication]

Rola "Machine Authentication" jednoznacznie mówi że jest to uwierzytelnienie komputera, a nie użytkownika. Nie ma przymusu aby z niej korzystać, można wykorzystać inne atrybuty jeśli jesteśmy pewni że są dla Nas ok i nic przez przypadek nie będzie spełniać tego warunku.

 

Pozdrawiam

Piotr Filip

------------------------------
ACEX#41/ACMX#536/ACDX#878/ACCX#818/CWNA/CWSP

Give Kudos: found something helpful, important, or cool? Click Kudos Star in a post.
Problem Solved? Click "Accepted Solution" in a post.
Highlighted
Aruba Employee

Re: Clearpass - jak CPPM przypisuje role [Machine Authentication]

Te dwie rzeczy są zupełnie oddzielnie traktowane, CPPM dodaje role [Machine authentiaction] tylko w przypadku prawidłowo uwierzytelnionej maszyny, istnienie konta dla maszyny w AD nie powoduje dodania roli [Machine authentiaction]

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: