Norsk Forum

Reply
New Contributor

Need help?

Skal bytte / endre gyldigheten på local-cert...kan dette gjøres i drift uten forstyrrelser ?

Aruba Employee

Re: Need help?

Hei,

 

Det kommer litt an på hva sertifikatet brukes til.  Kan du utdype hvilet sertifikat du tenker på?

Generelt så vil Web og Captive Portal kunne byttes uten at det berører brukere i større grad enn at de evt må godta det dersom nytt sertifikat ikke er med i PKI trust.

 

-Anders

Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: