Polska Forum

Reply
Highlighted
Occasional Contributor I

ClearPass Minimalna ilość licencji

Czy kupująć ClearPass'a jest jakaś minimalna ilość licencji które muszę zamówić (wersja VM na VMware) ? Potrzebujemy uruchomić NAC dla naszej firmy, gdzie mamy 41 pracowników. Dodatkowo potrzebne są 3 konta TACACS - dostęp do urządzeń sieciowych.

 

 

Highlighted
Contributor I

Re: ClearPass Minimalna ilość licencji

Witam

Najmniejszy możliwy zakup ClearPass to Cx000V czyli wersja VM i 100 licencji Access. Taka konfiguracja umożliwia obsługę do 100 jednocześnie uwierzytelnionych użytkowników/urządzeń poprzez dowolny sposób czyli 802.1x, MAC Auth, portal gościny czy TACACS.

Pozdrawiam
Piotr Filip
------------------------------
ACEX#41/ACMX#536/ACDX#878/ACCX#818/CWNA/CWSP

Give Kudos: found something helpful, important, or cool? Click Kudos Star in a post.
Problem Solved? Click "Accepted Solution" in a post.
Search Airheads
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: